24/07/2018 tarih ve 826 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararına istinaden İlçemiz 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği işi

4/07/2018 tarih ve 826 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis
Kararına istinaden İlçemiz 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu
değişikliği işi, 3194 Sayılı İmar Kanununa ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince
imar planları onanarak, 20/09/2018 ­ 19/10/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya
çıkartılmıştır.

 

 

İmar Plan Notları için TIKLAYINIZ

İmar Plan Notları Onaylı Plan Paftası için TIKLAYINIZ


TOP