25/09/2018 tarih ve 1035 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararına istinaden Taştepe Mahallesi; 127, 249, 250 nolu parseller ve 123 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli İlave+Uygulama İmar Planı Değişikliği

 25/09/2018 tarih ve 1035 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis
Kararına istinaden Taştepe Mahallesi; 127, 249, 250 nolu parseller ve 123 ada 1 ve 2 nolu
parsellere ait 1/1000 Ölçekli İlave+Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 Sayılı İmar
Kanununa ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince imar planları onanarak,
16/10/2018 ­ 14/11/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


TOP