Belediye Meclisinin 01 Kasım 2018 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

Gönen Belediye Başkanlığından; 
1-­ Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 26.10.2018 tarih ve 5448 sayılı Taşınmaz Satın Alımı
konulu yazısının görüşülmesi.
 Belediye Meclisimizin 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17:30 da yapacağı mutat
toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.


TOP