/* */

Gönen Belediyesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Nizameddin Şen Nizameddin Şen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Temel Görevi; Belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini düzenli ve diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek, denetimini ve kontrolünü sağlamaktır.

Müdürlüğümüz iş ve işlemleri 3572 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun”, 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ile 2005/9207 Karar sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri” çerçevesinde yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz; İlçemiz sınırlarında bulunan sıhhi işyerleri, 2.ve 3.sınıf gayri sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yönetmeliğine uygun ruhsat vermek, bu işyerlerinin mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim ve kontrollerini yapmak, Pazar günleri faaliyet gösteren işyerlerine 394 sayılı kanun hükümleri gereği Hafta Tatil Ruhsatı vermek, mesul müdürlük belgesi ve canlı müzik izin belgesi vermekle yetkili ve görevlidir. 

Bu çalışmaların yapılması aşamasında; insan odaklı olmak, eşitlik ve adalet, sorun çözücü, mazeret üretmeyen, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile hareket etmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.  İlçemiz sınırlarında ruhsatlandırılmayan işyeri kalmaması en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Son değişiklik Çarşamba, 21 Eylül 2016 09:26