/* */

Gönen Belediyesi

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Veteriner İşleri Müdürü V.

 

 

 

-Belediye sınırları içinde yaşayan tüm  sahipsiz, başıboş hayvanların ve vatandaşların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

-Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir.  Sahipsiz hayvanların tedavi aşı ve ameliyatlarını ücretsiz yapar.

-Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilmesi işini gerçekleştirir.

-Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

-Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır.

-5199 No'lu Hayvan Haklarını Koruma Yasası doğrultusunda Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.

-Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluşturur, ihale yapıp müdürlüğün gereksinimlerini satın alır.

KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

                                   Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı            Sahiplendirilen Hayvan Sayısı

2014 Yılı                :                     186                                                          29

2015 Yılı                :                     280                                                          39

2016 Yılı                :                     535                                                          53

2017 Yılı                :                     391                                                          41   

 

 

Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Hizmet Binası 2. Kat) ve SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTE MERKEZİ (Hayvan Pazarı)

Tel: 0266 762 18 45 Dh: 1138  ve  0266 762 16 88


 

Son değişiklik Perşembe, 22 Şubat 2018 15:27