/* */

Gönen Belediyesi

 Belediyemize ait ekli listede unsurları yazılı taşınmazın ihale ilanı...

 Belediyemize ait ekli listede unsurları yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. inci maddesi gereği açık arttırma ihale ilanı...

ilanson

EK: Taşınmaz Listesi için Tıklayınız...