/* */

Gönen Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İsmail KARATAŞ İsmail KARATAŞ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

        Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek, kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat, basılı kâğıt ve kırtasiye ile belediyenin ihtiyacı olan yedek parça, hammadde, yarı mamul vb. diğer malzemelerin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek, belediye ile dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak, birimlerin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve telekomünikasyon kurumu ile olan yazışmaları yapmak, elektrik, su, doğalgaz, telefon, ADSL ve data hattı sözleşmelerini yapmak ve fatura ödemelerini takip etmek. Kurumun bakım, onarım ve dekorasyon işlerini planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak, Belediyenin, bina temizliği, personel öğle yemeği, bina güvenliği, personel servisi, bina bakım onarımı, araç akaryakıt ve hizmet aracı kiralama hizmet alımı ihaleleri ile birimin sunduğu diğer hizmetlerle ilgili ihaleleri hazırlayarak yapmak, hak edişlerini düzenlemek, ödemelerini takip ve kontrol etmek, tören ve festivallerde, tören ve festival alanlarının bayraklarla süslenmesi ve ses cihazı/ tribün kurulması işini yürütmek, Belediye merkez ve dış birimlerin 24 saat bina güvenliğini, telefon/ telsiz haberleşmesini ve bina bakım onarım işini yapmak, Belediye merkez ve dış birimlerde bulunan kompanizasyon panoları, asansörler, klimalar ve iklimlendirme sistemleri, otomatik kapılar, doğalgaz kazanları, kombiler ve brülör makineleri, fotokopi, ozalit, baskı makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, Araçların bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak, ambar giriş-çıkışını bilgisayar ortamında yapmak, araçların sigorta işlemleri ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak, Yıl sonunda maliyet çalışması yaparak, ekonomik ömürleri dolmuş araçların 237 Sayılı taşıtlar kanununa göre kayıttan düşürülmesi işlemlerini yürütmek, belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak, Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmek, tüm yardımcı hizmetli personelin organizesini yapmak, personelinin çalışmalarını ve performansını denetlemek, mesleki gelişimleri için gerekli gördüğü tedbirleri uygulamak, birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt, dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemlerinin sağlamasını yapmakla görevlidir.

Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Fen İşleri Hizmet Binası)

Tel : 0266 762 54 38 Dahili: 124

Son değişiklik Salı, 08 Ekim 2013 13:03