/* */

Gönen Belediyesi

Birimlerimiz
Birimlerimiz

Birimlerimiz (17)

Salı, 19 Temmuz 2011 10:45

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis  işlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:47

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gönen ilçesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlamaktan, tahsilâtı…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:42

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Planlama ve Harita Birimi : 1) Belediye sınırlarında bulunan yapılarda zeminin eğim (kot) durumu nasıl olduğunu ne kadar kazıve…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:43

Temizlik İşleri Müdürlüğü

GÖREVLERİ İlçemiz dahilinde ; Çöplerin toplanması ve Taşınması , Süpürme çalışması Yıkama çalışması Çöp konteynır Çalışması, Moloz kaldırma Çalışması, Geri…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:29

Zabıta Müdürlüğü

1- Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organlarca alınan kararları yürütür. 2- Şehirde…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:46

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Gönen Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye'nin kamu tüzel kişiliğinin…
  22 Şubat 2007 Tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:45

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri…
GÖREVLERİ Halka yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek, bunları basın ve kamuoyuna duyurmak. Belediye ile basın ve kamuoyu arasındaki koordineyi oluşturarak…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:51

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz,…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:47

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMACI İlçemizde, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak…
Çarşamba, 16 Kasım 2011 16:23

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

        Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini…
Cuma, 23 Aralık 2011 10:02

Özel Kalem Müdürlüğü

Görevleri • Başkanlığa intikal eden tüm sözlü ve yazılı istek ve talepleri randevuları, programları günlük olarak takip etmek ve başkanın…
Pazartesi, 26 Ekim 2015 11:37

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Temel Görevi; Belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini düzenli ve…
Çarşamba, 08 Haziran 2016 13:38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültürel miras ve değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere iletmek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün temel misyonunu oluşturmaktadır. Müdürlük bu…
Çarşamba, 08 Şubat 2017 08:28

Veteriner İşleri Müdürlüğü

      -Belediye sınırları içinde yaşayan tüm  sahipsiz, başıboş hayvanların ve vatandaşların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. -Belediyemiz…