/* */

Gönen Belediyesi

İlanlar
İlanlar

İlanlar (1)

 Belediyemize ait ekli listede unsurları yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. inci maddesi gereği açık arttırma ihale ilanı... EK: Taşınmaz Listesi için Tıklayınız...