/* */

Gönen Belediyesi

Belediye
Salı, 19 Temmuz 2011 10:47

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gönen ilçesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlamaktan, tahsilâtı…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:45

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis  işlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden…
  22 Şubat 2007 Tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm…
Pazartesi, 18 Temmuz 2011 18:26

Gönen Amblemi

Pazartesi, 18 Temmuz 2011 11:13

Fotoğraflar

Pazar, 17 Temmuz 2011 19:35

Başkandan

Pazar, 17 Temmuz 2011 19:15

Özgeçmiş

1973 'de Gönen'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gönen'de tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim…

Sayfa 71 / 71