/* */

Gönen Belediyesi

Belediye
Salı, 19 Temmuz 2011 14:34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Planlama ve Harita Birimi : 1) Belediye sınırlarında bulunan yapılarda zeminin eğim (kot) durumu nasıl olduğunu ne kadar kazıve…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:29

Zabıta Müdürlüğü

1- Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organlarca alınan kararları yürütür. 2- Şehirde…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:51

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz,…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:47

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gönen ilçesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlamaktan, tahsilâtı…
Salı, 19 Temmuz 2011 10:45

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis  işlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden…
  22 Şubat 2007 Tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm…
Pazartesi, 18 Temmuz 2011 18:26

Gönen Amblemi

Pazartesi, 18 Temmuz 2011 11:13

Fotoğraflar

Pazar, 17 Temmuz 2011 19:35

Başkandan

Pazar, 17 Temmuz 2011 19:15

Özgeçmiş

1973 'de Gönen'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gönen'de tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim…

Sayfa 71 / 71