/* */

Gönen Belediyesi

ETİK KOMİSYONU
ETİK KOMİSYONU

ETİK KOMİSYONU (1)

Çarşamba, 13 Ocak 2016 14:20

ETİK KOMİSYONU

ETİK KOMİSYONU Gönen Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik…